Request for Proposals

Request for Proposals Massive Open Online Research

In this document, we describe the background of our project and specify what the tool should do.

Toelichting van het project en de RFP (youtube)

In deze opname van de project presentatie wordt nog meer achtergrond gegeven, en worden de technische specificaties van de RFP toegelicht, mede aan de hand van een voorbeeld.

Leave a Reply

Your email address will not be published.